Školjkaši (Bivalvia)

Vodeni mekušci kojih ima preko 15000 vrsta, a većina ih živi u moru. Tijelo im je oklopljeno u dvije ljušture. Slabo su ili nikako pokretljivi. U Jadranskom moru je najpoznatija vrsta periska (Pinna nobilis) koja može narasti i preko jednog metra. U oceanu je najveća vrsta Tridacna gigas koja dosegne 1.7 m širine i 400 kg.

Galerije:

Morski školjkaši

Slatkovodni školjkaši